เพื่อสมรรถนะเครื่องยนต์ที่เหมือนใหม่

Get Adobe Flash player

  ดาวน์โหลด (ฟอร์แมท WMV/ ขนาด 8MB)

การทดสอบระยะทางล้านกิโลเมตร

ความท้าทาย ผู้พัฒนาสูตรน้ามันเครื่องของเอ็กซอนโมบิลที่เมืองพอลส์โบโร รัฐนิวเจอร์ซีทดสอบรถเมอร์ซิเดส-เบนซ์ E350 โดยการผ่านระยะทางหนึ่งล้านกิโลเมตรโดยใช้น้ามันเครื่องสังเคราะห์แท้สูตรล้ายุคโมบิล 1 0W-40 ทีมงานต้องการตรวจดูว่าสภาพเครื่องยนต์รถจะเป็นอย่างไรหลังจากใช้งานเป็นเวลายาวนาน

ผลลัพธ์ รถยนต์ถูกติดตั้งอยู่บนเครื่องซิมูเลเตอร์ที่จาลองสภาพถนนไฮเวย์และเผชิญกับสภาพภูมิอากาศต่างๆ และอุณหภูมิที่ผันแปรตามฤดูกาล หลังจากวผ่านระยะทางครบ200,000 กม. เครื่องยนต์ถูกถอดแยกชิ้นส่วนและวิศวกรของเอ็กซอนโมบิลพอใจกับสิ่งที่ประจักษ์แก่ตา มีการสึกหรอน้อยมากบนส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องยนต์ซึ่งยังคงมีสภาพที่อยู่ในเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนจากการผลิตที่ยอมรับได้สาหรับชิ้นส่วนใหม่ เมื่อพอใจกับสมรรถนะของโมบิล 1 0W-40 ณ จุดนั้น เครื่องยนต์ถูกประกอบใหม่อีกครั้งและเข้าสู่การทดสอบที่กินเวลานานขึ้น

หลังจากผ่านระยะทางครบหนึ่งล้านกิโลเมตร น้ามันเครื่องสังเคราะห์แท้สูตรล้ายุคโมบิล 1 0W-40 ยังคงทางานได้อย่างดีเยี่ยม โดยปกป้องเครื่องยนต์จากการสึกหรออย่างต่อเนื่องและทิ้งคราบตะกอนไว้น้อยมาก ผลการทดสอบแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าโมบิล 1 0W-40 พิสูจน์แล้วว่าสามารถช่วยปกป้องและรักษาสมรรถนะเครื่องยนต์ แม้ผ่านระยะทางมากว่า 1,000,000 กิโลเมตร

trigger

ทดสอบกรุณาใช้เครื่องมือด้านล่างเพื่อหาสิ่งที่คุณต้องการ