น้ำมันเครื่อง BMW

น้ำมันเครื่อง Mobil™ หลายชนิดเหมาะสำหรับรถยนต์ BMW ซีรีย์ต่าง ๆ เช่น BMW 3 series หรือ X3 รวมถึงน้ำมันเครื่องที่เหมาะสำหรับเครื่องยนต์เบนซินและเครื่องยนต์ดีเซล

น้ำมันเครื่องที่ได้รับการอนุมัติ BMW Longlife-01

น้ำมันเครื่องสังเคราะห์เต็มประสิทธิภาพ Mobil 1 0W-40 ได้รับการอนุมัติจาก BMW ว่าเป็นน้ำมันเครื่องชนิด Longlife-01

น้ำมันเครื่องดีเซลสมรรถนะสูงที่ได้รับการอนุมัติจาก BMW

น้ำมันเครื่องสังเคราะห์เต็มประสิทธิภาพ โมบิล 1 FS X2 5W-50 ได้รับการอนุมัติจาก BMW ว่าเป็นน้ำมันเครื่องดีเซลสมรรถนะสูง

การรับประกัน

การใช้น้ำมันเครื่องที่เหมาะกับรถของคุณเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อจำเพาะของผู้ผลิต BMW การใช้ผลิตภัณฑ์ Mobil 1 ที่เหมาะสมในระหว่างการเข้ารับบริการตามปกติและเป็นไปตามคู่มือรถของคุณ จะไม่ส่งผลกระทบต่อการรับประกันของผู้ผลิต BMW

trigger

ทดสอบกรุณาใช้เครื่องมือด้านล่างเพื่อหาสิ่งที่คุณต้องการ