น้ำมันเครื่อง Buick

น้ำมันเครื่อง Mobil™ หลายชนิดเหมาะสำหรับรถ Buick รุ่นต่าง ๆ เช่น Buick Excelle หรือ Regal รวมถึงน้ำมันเครื่องที่เหมาะสำหรับเครื่องยนต์เบนซินและเครื่องยนต์ดีเซล

Dexos 1

Mobil 1 5W-30 คือน้ำมันเครื่องสังเคราะห์เต็มประสิทธิภาพที่ได้รับการอนุมัติจาก General Motors สำหรับรถยนต์ Buick ที่ต้องใช้มาตรฐานน้ำมันเครื่อง Dexos 1

การรับประกัน

การใช้น้ำมันเครื่องที่เหมาะกับรถของคุณเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อจำเพาะของผู้ผลิต Buick การใช้ผลิตภัณฑ์ Mobil 1 ที่เหมาะสมในระหว่างการเข้ารับบริการตามปกติและเป็นไปตามคู่มือรถของคุณ จะไม่ส่งผลกระทบต่อการรับประกันของผู้ผลิต Buick

trigger

ทดสอบกรุณาใช้เครื่องมือด้านล่างเพื่อหาสิ่งที่คุณต้องการ