น้ำมันเครื่อง Mercedes-Benz

น้ำมันเครื่อง Mobil™ หลายชนิดที่เหมาะสำหรับรถยนต์ Mercedes-Benz ทุกรุ่น เช่น Mercedes C-Class หรือ E-Class รวมถึงน้ำมันเครื่องที่เหมาะสำหรับเครื่องยนต์เบนซินและเครื่องยนต์ดีเซล รถยนต์ Mercedes-AMG ส่วนใหญ่ได้รับการเติมน้ำมันเครื่อง Mobil 1 มาจากโรงงาน

MB 229.3 / MB 229.5 ที่ได้รับการอนุมัติจาก Mercedes-Benz

Mobil 1 0W-40 คือน้ำมันเครื่องสังเคราะห์เต็มประสิทธิภาพที่เหมาะสำหรับรถยนต์ซึ่งต้องเป็นไปตามข้อจำเพาะ MB 229.3 หรือ MB 229.5 ของ Mercedes-Benz

MB 229.1 / MB 229.3 ที่ได้รับการอนุมัติจาก Mercedes-Benz

โมบิล 1 FS X2 5W-50 คือน้ำมันเครื่องสังเคราะห์เต็มประสิทธิภาพที่เหมาะสำหรับรถยนต์ซึ่งต้องเป็นไปตามข้อจำเพาะ MB 229.1 หรือ MB 229.3 ของ Mercedes-Benz

การรับประกัน

การใช้น้ำมันเครื่องที่เหมาะกับรถของคุณเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อจำเพาะของผู้ผลิต Mercedes-Benz การใช้ผลิตภัณฑ์ Mobil 1

trigger

ทดสอบกรุณาใช้เครื่องมือด้านล่างเพื่อหาสิ่งที่คุณต้องการ