น้ำมันเครื่อง Porsche

น้ำมันเครื่อง Mobil™ หลายชนิดเหมาะสำหรับรถ Porsche รุ่นต่าง ๆ รวมถึงน้ำมันเครื่องที่เหมาะสำหรับเครื่องยนต์เบนซินและเครื่องยนต์ดีเซลของ Porsche

Porsche ทุกคันได้รับการเติม Mobil 1™ก่อนออกจากโรงงานและ Porsche เจาะจงแนะนำน้ำมันเครื่อง Mobil 1 เพื่อประสิทธิภาพและการปกป้องเครื่องยนต์ที่เหนือกว่า น้ำมันเครื่อง Mobil ออกแบบมาเพื่อให้เหมาะสำหรับ Porsche 911 รุ่นต่าง ๆ เช่น 911 Carrera และน้ำมันเครื่องที่เหมาะสำหรับ Porsche Cayenne รุ่นต่าง ๆ เช่น Cayenne S

ข้อจำเพาะน้ำมันเครื่อง Porsche A40

Mobil 1 0W-40 คือน้ำมันเครื่องสังเคราะห์เต็มประสิทธิภาพที่ได้รับการอนุมัติจาก Porsche สำหรับรถยนต์ที่ต้องมีการปฏิบัติตามข้อจำเพาะน้ำมันเครื่อง Porsche A40 เครื่องยนต์ Porsche ที่ต้องมีการปฏิบัติตามข้อจำเพาะน้ำมันเครื่อง A40 ได้รับการเติม Mobil 1 จากโรงงานโดย Porsche

ข้อจำเพาะน้ำมันเครื่อง Porsche A40

โมบิล 1 FS X2 5W-50 คือน้ำมันเครื่องสังเคราะห์เต็มประสิทธิภาพที่ได้รับการอนุมัติจาก Porsche สำหรับรถยนต์ที่ต้องมีการปฏิบัติตามข้อจำเพาะน้ำมันเครื่อง Porsche A40 เครื่องยนต์ Porsche ที่ต้องมีการปฏิบัติตามข้อจำเพาะน้ำมันเครื่อง A40 ได้รับการเติม Mobil 1 จากโรงงานโดย Porsche

การรับประกัน

การใช้น้ำมันเครื่องที่เหมาะกับรถของคุณเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อจำเพาะของผู้ผลิต Porsche การใช้ผลิตภัณฑ์ Mobil 1 ที่เหมาะสมในระหว่างการเข้ารับบริการตามปกติและเป็นไปตามคู่มือรถของคุณ จะไม่ส่งผลกระทบต่อการรับประกันของผู้ผลิต Porsche

trigger

ทดสอบกรุณาใช้เครื่องมือด้านล่างเพื่อหาสิ่งที่คุณต้องการ